W dniach od 7 do 18 lutego w Instytucie Pamięci Yad Vashem w Jerozolimie odbyło się seminarium dla polskich księży katolickich. Wzięło w nim udział 30 osób.

Nad organizacją wyjazdu czuwali: ks. Tomasz Adamczyk, sekretarz Komitetu ds. Dialogu z Judaizmem, ks. Jan Nowak, dyr. Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu oraz Andrzej Kacorzyk z ramienia Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście.

W sprawę projektu zaangażowała się Ambasador Rzeczpospolitej Polskiej w Izraelu Agnieszka Magdziak-Miszewska. Dzięki przychylności i pomocy księdza biskupa Mieczysława Cisło, przewodniczącego Rady Episkopatu Polski ds. Dialogu Religijnego i przewodniczącego Komitetu ds. Dialogu z Judaizmem, wytypowana została grupa księży, którzy wzięli udział w seminarium.

Przed wyjazdem uczestnicy spotkali się w Oświęcimiu na seminarium przygotowanym przez CDiM oraz MCEAH. Spotkanie miało na celu przybliżenie historii KL Auschwitz oraz zapoznanie ze specyfiką i złożonością tematyki Auschwitz. Ważnym było ponadto poznanie się samych uczestników.

W oświęcimskim spotkaniu wzięli udział ambasador państwa Izrael w Polsce David Peleg i attache kulturalny Michał Sobelman. Uczestnicy mieli okazję spotkać się z ordynariuszem diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej ks. bp. Kazimierzem Nyczem, dyr. Muzeum Piotrem M. A. Cywińskim, dyrektor MCEAH Krystyną Oleksy i przewodniczącym Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Polsce Piotrem Kadlcikiem.

Wyjazd uczestników nastąpił w dniu 7 lutego. Wśród udających się do Jerozolimy znaleźli się członkowie Komitetu ds. Dialogu z Judaizmem, organizatorzy Dnia Judaizmu w Kościele Katolickim w Polsce, przedstawiciele katolickich mediów, naukowcy, wykładowcy uniwersyteccy, dyrektorzy szkół katolickich i katecheci.

Międzynarodowa Szkoła Nauczania o Holokauście Yad Vashem przygotowała bardzo interesujący i specjalnie dostosowany do odbiorców program, w którym znalazły się oprócz wykładów z problematyki Holokaustu także inne szczególnie interesujące księży tematy. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzielili się między innymi: Rabbi Pessach Schindler (Czym jest judaizm?), Rabbi Levental (Co to znaczy być rabinem?) oraz Rabbi Daniel Hartman (Postawy religijne podczas Holokaustu i po nim).

Wszystkie zajęcia ożywiała ciekawa i stojąca na wysokim poziomie dyskusja. Księża z ogromnym zainteresowaniem i otwartością brali udział we wszystkich zajęciach, które nierzadko trwały od rana do późnych godzin wieczornych.

Seminarium uzupełniały wyjazdy do miejsc związanych z tradycją i religią chrześcijańską. Opiekę nad seminarzystami sprawował w tych dniach ks. Mirosław Jadłosz, który od trzech lat, jako wolontariusz, pracuje w miejscach świętych dla chrześcijan na terenie Izraela.

W najważniejszych z tych miejsc księża z Polski sprawowali liturgię mszy świętej: w Bazylice Bożego Grobu w Jerozolimie, w Bazylice Bożego Narodzenia w Betlejem, w Bazylice Zwiastowania NMP w Nazaret, w Bazylice Przemienienia Pańskiego na Górze Tabor i w kościele św. Piotra w Jafo.

Zwiedzanie Izraela stało się także okazją do spotkań z osobami na stałe mieszkającymi w Izraelu. Między innymi w Jafo grupa wysłuchała opowieści o życiu księdza Grzegorza Pawłowskiego, który został uratowany jako żydowskie dziecko przez polską rodzinę w czasie drugiej wojny światowej. Po wojnie Pawłowski, będąc całkowicie świadomym swoich żydowskich korzeni, został kapłanem kościoła rzymskokatolickiego i w latach siedemdziesiątych udał się do pracy w Izraelu.

Swój sukces seminarium zawdzięcza przede wszystkim ogromnemu zaangażowaniu organizacyjnemu Międzynarodowej Szkoły Nauczania o Holokauście Yad Vashem i osobiście dyrektor Doris Novak oraz dyrektorowi wydziału europejskiego Doronowi Avrahamowi.

Podczas podsumowania księża nie szczędzili słów uznania Orit Margaliot i Alexowi Dancygowi, którzy przez cały czas czuwali, aby wszystko przebiegało sprawnie i bez zakłóceń. Oboje ponadto w sposób niezapomniany zapoznali uczestników z Instytutem Yad Vashem oraz wprowadzili w zawiłości historii państwa Izrael i stosunków polsko-żydowskich oraz polsko-izraelskich.

W czasie ostatniej mszy świętej na terenie Izraela ks. Krzysztof Kontek, pracujący obecnie na Ukrainie, dziękując za wspaniałą gościnę, powiedział między innymi: „na początku może się nam wydawać, że tak dużo nas dzieli. Po niedługim czasie zdajemy sobie sprawę, iż to tylko szczegóły i naprawdę nie jest ważne czy ktoś pisze od lewej do prawej czy od prawej do lewej. Tak naprawdę tak samo jesteśmy przerażeni złem i spragnieni miłości”.

Andrzej Kacorzyk