„Młodzi Europejczycy w Auschwitz dla Świata bez Przemocy”

W dniach od 20 do 23 Września w Oświęcimiu i Krakowie odbywał się, zorganizowany przez Wspólnotę Sant’ Egidio III Międzynarodowy Kongres „Młodzi Europejczycy w Auschwitz dla Świata bez Przemocy”, w którym wzięło udział kilkuset młodych ludzi z 10 krajów europejskich: Czech, Gruzji, Niemiec, Polski, Rosji, Rumunii, Słowacji, Ukrainy, Węgier i Włoch.

W piątek 21 września młodzi ludzie po wizycie w byłym obozie Auschwitz uczestniczyli w ceremonii na terenie Birkenau. W marszu ciszy przeszli do Pomnika Ofiar, gdzie złożyli wieńce i odczytali w 9 różnych językach apel o „Pokój na świecie”.

Wspólnota Sant’ Egidio powstała w Rzymie w 1968 roku, po Soborze Watykańskim II. Dziś jest to ruch ludzi świeckich, do którego należy ponad 50.000 osób, zaangażowanych w ewangelizację i służbę biednym w Rzymie, we Włoszech oraz w ponad 70 krajach.

Wszystkie lokalne wspólnoty Sant’ Egidio rozproszone po świecie żyją tą samą duchowością, a fundamenty charakteryzujące drogę Wspólnoty to: modlitwa, przekazywanie Ewangelii, solidarność z biednymi, ekumenizm i dialog.

Na prośbę papieża Jana Pawła II co roku Wspólnota organizuje międzyreligijne spotkania „W duchu Asyżu”, będące kontynuacją modlitwy o pokój, jaka w 1986 r. zgromadziła w Asyżu przedstawicieli religii świata.

http://www.santegidio.org