Zapraszamy na doroczne obchody

ROCZNICY ŚMIERCI EDYTY STEIN,

Siostry Teresy Benedykty od Krzyża, współpatronki Europy

zamordowanej w Auschwitz-Birkenau 9 sierpnia 1942r.

W czasie, w którym Europa szuka jedności i źródeł tej jedności, widzimy w Edycie Stein postać, która wzywa nas do głębokiego zastanowienia się nad zadaniem chrześcijaństwa w dzisiejszym świecie. Ponieważ wierzymy, że ona już weszła do chwały Pana, chcemy ją prosić o wstawiennictwo, aby pomagała nam lepiej zrozumieć nasze chrześcijańskie powołanie.

PROGRAM UROCZYSTOŚCI 9 SIERPNIA 2004 W OŚWIĘCIMIU:

  • 14:00 wykład Prof. Wacława Długoborskiego: „List Edyty Stein do Papieża Piusa XII i jego tło historyczne” w Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu.
  • 16:00 modlitwa w Brzezince za wszystkich zamordowanych w Auschwitz-Birkenau i o pokój na świecie.
  • 17:00 uroczysta Suma w kaplicy Sióstr Karmelitanek Bosych. Przewodniczy Ks. Bp Tadeusz Rakoczy.

WSZYSTKICH PRZYJACIÓŁ ŚW. EDYTY STEIN ZAPRASZAMY NA DZIEŃ MODLITWY, REFLEKSJI I SPOTKAŃ W OŚWIĘCIMIU

Zapraszają

KRAKOWSKA PROWINCJA KARMELITÓW BOSYCH
ul. Z. Glogera 5, 31-222 Kraków
tel (012) 416 85 41, fax (012) 416 85 42
kuria@karmel.pl

CENTRUM DIALOGU I MODLITWY W OŚWIĘCIMIU
ul. M. Kolbego 1; 32‑602 Oświęcim
tel (033) 8431000; fax (033) 8431001
reception@cdim.pl


Jan Paweł II:

„Jej krzyk łączy się z krzykiem wszystkich ofiar tej straszliwej tragedii, ale zarazem jest zjednoczony z krzykiem Chrystusa, który nadał ludzkiemu cierpieniu tajemniczą i trwałą owocność. Wizerunek jej świętości pozostanie na zawsze związany z dramatem jej męczeńskiej śmierci, którą poniosła wraz z wieloma innymi. Trwa też jako zwiastowanie Ewangelii krzyża, z którym Edyta Stein tak bardzo pragnęła się utożsamić, że wpisała go nawet w swoje imię zakonne.”

“Gdy będziemy odtąd obchodzić co roku wspomnienie nowej świętej, musimy także pamiętać o Szoah, straszliwym planie wyniszczenia całego narodu, którego ofiarą padły miliony naszych żydowskich braci i sióstr. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad nimi i niech ich obdarzy pokojem.”

“Ogłosić św. Edytę Stein Współpatronką Europy znaczy wznieść nad starym kontynentem sztandar szacunku, tolerancji i otwartości, wzywający wszystkich ludzi, aby się wzajemnie rozumieli i akceptowali, niezależnie od różnic etnicznych, kulturowych i religijnych, oraz by starali się budować społeczeństwo prawdziwie braterskie”.