17 stycznia br., w Kościele katolickim w Polsce, odbyły się uroczyste obchody 27. Dnia Judaizmu pod hasłem „SZALOM. Pokój – Dar Boga„. W centralnych obchodach tego dnia uczestniczył dyrektor Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu – ks. Dariusz Chrostowski, oraz ks. Manfred Deselaers. To szczególne wydarzenie, nawiązujące do korzeni chrześcijańsko-żydowskich, jest inicjatywą papieża Jana Pawła II, który pragnął, aby katolicy lepiej zrozumieli żydowskie dziedzictwo swojej wiary. Dzień Judaizmu został ustanowiony przez Konferencję Episkopatu Polski w 1997 roku i obchodzony jest w przeddzień rozpoczęcia Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. 

Naczelny Rabin Polski Michael Schudrich o celach tego dnia

Naczelny Rabin Polski – Michael Schudrich przypomniał, że głównym celem tego dnia jest umożliwienie katolikom zgłębiania i studiowania judaizmu. Podkreślił, że ponad ćwierć wieku spotkań i wzajemnego poznawania znacząco zmieniło postrzeganie obu religii i przyczyniło się do budowy mostów między nimi. Dodał, że obecnie dialog chrześcijańsko-żydowski stał się czymś „absolutnie normalnym” i jest integralną częścią życia społecznego.

Schudrich, zaznaczył, że Dzień Judaizmu to nie jedyna okazja do spotkań, dialogu i współpracy między chrześcijanami a Żydami. Odnosząc się do tegorocznego hasła, „SZALOM. Pokój – Dar Boga”, podkreślił, że modlitwa o pokój stanowi „nasze najważniejsze zadanie i wspólny cel”, zwłaszcza w obliczu dramatycznego braku pokoju w różnych częściach świata.

Modlitwa o pokój jako centralny cel obchodów

W środę, 17 stycznia, uroczystości związane z 27. Dniem Judaizmu w polskim Kościele katolickim rozpoczęły się o 10.00 od wspólnej modlitwy na kirkucie w Szydłowcu. Uczestniczyli w niej: ordynariusz diecezji radomskiej bp. Marek Solarczyk, Naczelny Rabin Polski – Michael Schudrich oraz Yacov Livne – Ambasador Izraela.

„Pokój jako dar od Boga”

O godzinie 11.30 w zamku szydłowieckim rozpoczął się panel dyskusyjny „Pokój jako dar od Boga”, który poprowadził prof. Jan Grosfeld UKSW. Wzięli w nim udział: Icchak Rapoport – Rabin Żydowskiej Gminy Wyznaniowej w Warszawie, Dawid Szychowski – Rabin Żydowskiej Gminy Wyznaniowej w Łodzi, prof. Andrzej Porębski – profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych oraz ks. Grzegorz Michalczyk – wiceprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów, członek Komitetu ds. Dialogu z Judaizmem przy Konferencji Episkopatu Polski.

O godzinie 16.30 w kościele św. Jana Chrzciciela w Radomiu odbyło się nabożeństwo Słowa Bożego. Przewodniczył i słowo wygłosił kard. Grzegorz Ryś – przewodniczący Komitetu ds. Dialogu z Judaizmem przy Konferencji Episkopatu Polski. Zostało także odtworzone słowo Rabina Michaela Schudricha.

W wydarzeniach tego dnia uczestniczyli: dyrektor Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu – ks. Dariusz Chrostowski, oraz ks. Manfred Deselaers.

Apel kardynała Rysia o modlitwę i działanie w obliczu globalnych wyzwań i konfliktów

Kard. Ryś w słowie wprowadzającym w obchody powiedział, że dialog chrześcijańsko-żydowski został zapoczątkowany soborową deklaracją „Nostra aetate” o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich. Zauważył, że Dzień Judaizmu związany jest Tygodniem Ekumenicznym, który rozpoczyna się dzień później, 18 stycznia. – Relacje chrześcijaństwa z judaizmem są bowiem wyjątkowe i nie jest takim samym jak dialog z islamem czy innymi religiami – podkreślił przewodniczący Komitetu KEP ds. Dialogu z Judaizmem.

Przypomniał, że Jan Paweł II nazywał Żydów starszymi braćmi w wierze, zaś Benedykt XVI – ojcami w wierze. Zgodnie z nauczaniem Kościoła nie można obwiniać Żydów za śmierć Jezusa zaś antysemityzm, jakkolwiek motywowany, zawsze jest grzechem – wskazał metropolita łódzki.

“Myślę, że świadomość tych podstawowych prawd nie jest aż tak powszechna w polskim Kościele, dlatego trzeba robić wszystko, żeby Dzień Judaizmu był wydarzeniem ważnym, zauważalnym i żeby cieszył się właściwą recepcją” – powiedział kard. Ryś. Zachęcał do odprawienia w diecezjach, a nawet we wszystkich parafiach, specjalnej liturgii słowa: „Z wiarą, że jest ONO (Słowo Boga) nie tylko mądre, ale i stwórcze! Ono nie tylko ogłasza POKÓJ, ale go także zaprowadza”.

W specjalnym Słowie na tegoroczny Dzień Judaizmu kard. Ryś napisał, że “na świecie wokół nas giną ludzie – niejednokrotnie tysiącami! Inni trafiają do niewoli, inni opłakują jednych i drugich. Inni z przerażeniem patrzą na gruzy swoich domów czy zakładów pracy”. Hierarcha zwrócił uwagę na modlitwę, do której powinni stawać razem chrześcijanie i Żydzi. 

Podczas spotkania przekonywał – „Dzień Judaizmu jest po to, abyśmy wzajemnie poznawali się, abyśmy byli bliżej siebie. Spotkania są ważniejsze niż dokumenty. Dzień ten jest zachętą do wspólnych działań w wielu obszarach. Drugi powód to budzenie pamięci, która jest bardzo istotna”.

Wyjątkowa rola Dnia Judaizmu

To wyjątkowe święto umacnia więzi między wyznawcami obu religii i stanowi ważny krok w kierunku zrozumienia i współpracy między społecznościami katolicką i żydowską.