Berit– znaczy Przymierze”

Będziemy mówić o Przymierzach jakie Bóg zawierał z ludźmi.

Rekolekcje prowadzą

Siostry Matki Bożej Syjonu
i Ks. dr Manfred Deselaers

Program rekolekcji:

  • zwiedzanie obozu Auschwitz I
  • wizyta w celi śmierci św. Maksymiliana Kolbego i w bloku żydowskim
  • rozważania Sióstr Matki Bożej Syjonu
  • rozmowy w małych grupach
  • Droga Krzyżowa w Auschwitz-Birkenau
  • Msza św. w intencji pokoju, adoracja
  • niedziela – Msza św. w kaplicy Sióstr Karmelitanek