Rekolekcje “u progu Auschwitz”

z Edytą Stein,

Teresą Benedyktą od Krzyża

Adwent, 3 – 5 grudnia 2004

Nikt tak nie wniknął w głębię duszy jak ludzie,
którzy gorącym sercem kochali świat
i oswobodzeni mocną ręką Boga od zaplątania się w jego sprawy,
zostali wciągnięci do własnego wnętrza, do jego głębokich rejonów.

Edyta Stein

Z życiorysu Edyty Stein:

 • urodzona 1891 r. we Wrocławiu w rodzinie żydowskiej
 • w latach młodzieńczych straciła wiarę w Boga
 • szukając prawdy, studiowała filozofię
 • i została asystentką słynnego filozofa Edmunda Husserla
 • 1922 ochrzczona, 1933 wstąpiła do Karmelu,
 • 1942 zamordowana jako Żydówka w obozie Auschwitz-Birkenau
 • 1987 beatyfikowana, 1998 kanonizowana, 1999 ogłoszona patronką Europy.

W programie:

Lektura i refleksja wokół pism E.S.:

 • Marek Olejniczak: Obraz człowieka według Edyty Stein
 • Agnieszka Czarnecka: Edyta Stein o powołaniu kobiety
 • Droga Krzyżowa w Brzezince
 • Msza św. o pokój i pojednanie między narodami i religiami
 • S. Anna Bodzińska NDS: Siostry Notre Dame de Sion a dialog chrześcijańsko-żydowski

Rekolekcje prowadzi Ks. Manfred Deselaers

Zapraszamy

Rozpoczęcie: piątek godz. 19:00
Zakończenie: niedziela godz. 13:00

Całościowy koszt pobytu 60,- PLN