W dniach 12-19 maja w Oświęcimiu odbywać się będzie pierwsze seminarium organizowane przez Raphael Lemkin Center for Genocide Prevention i Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau. Przez tydzień w dyskusjach uczestniczyć będą przedstawiciele ministerstw z kilkunastu państw świata, m.in. Argentyny, Austrii, Bośni, Burundi, Chin, Finlandii, Kambodży, Łotwy, Niemiec, Polski, USA i Wielkiej Brytanii. Seminarium uroczyście otworzy prof. Władysław Bartoszewski, przewodniczący Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej.

Seminaria dotyczące zjawiska ludobójstwa i jego przeciwdziałaniu planowane są trzy razy do roku. Ich celem jest uwrażliwienie pracowników rządowych średniego szczebla z całego świata na problem ludobójstwa, w tym jego polityczne, ekonomiczne i humanitarne konsekwencje.

Raphael Lemkin Center for Genocide Prevetion (Centrum Przeciw Ludobójstwom im. Rafała Lemkina) powołane zostało przez The Auschwitz Institute for Peace and Reconciliation [AIPR] (Instytut Auschwitz dla Pokoju i Pojednania) przy współpracy z Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau.

Rafał Lemkin, którego imieniem nazwano centrum, był przedwojennym polskim Żydem, prawnikiem i twórcą terminu „ludobójstwo”.