„Słuchając Ziemi”

W styczniu 2020 r. projekt „Słuchając ziemi” ponownie będzie realizowany w Oświęcimiu. 10 członków Rady Młodzieży i 10 artystów teatralnych warsztatów Oldham wspólnie weźmie udział w podróży do Auschwitz –Birkenau, aby uczyć się o Holocauście i ludobójstwie, które miało miejsce w czasie II Wojny światowej. Podobnie jak w przypadku poprzednich wizyt, celem programu jest: poprzez wykorzystanie wiedzy o Holokauście, zapewnienie młodym ludziom możliwości uczenia się i rozwijania większej wrażliwości i zrozumienia dla innych i co najważniejsze, być wzorem dla innych w Oldham.