„Słuchając Ziemi

W styczniu 2018 r., w Oświęcimiu ponownie będzie realizowany projekt młodzieży z Oldham pt. „Słuchając ziemi”. Tym razem w podróży do Auschwitz-Birkenau, weźmie udział 10 członków Rady Młodzieży Oldham i 10 artystów młodzieżowych warsztatów teatralnych z tego miasta, którzy będą się tutaj uczyć o Holocauście i ludobójstwie, w czasie II Wojny światowej. Podobnie jak w przypadku poprzednich wizyt, celem programu jest: poprzez wykorzystanie wiedzy o Holokauście, zapewnienie młodym ludziom możliwości uczenia się i rozwijania większej wrażliwości i zrozumienia dla innych i co najważniejsze, dzięki temu pomoże im stać się wzorem do naśladowania dla innych w Oldham.