„Słuchając Ziemi”

W styczniu 2019 r. projekt „Słuchając ziemi” ponownie będzie realizowany w Oświęcimiu. Tym razem 10 członków Rady Młodzieży Oldham i 10 artystów teatralnych warsztatów miasta tego miasta wspólnie wezmą udział w podróży do Auschwitz – Birkenau, aby uczyć się o Holocauście i ludobójstwie, które miało miejsce w czasie II Wojny światowej. Podobnie jak w przypadku poprzednich wizyt, celem programu jest: poprzez wykorzystanie wiedzy o Holokauście,  zapewnienie młodym ludziom możliwości uczenia się i rozwijania większej wrażliwości i zrozumienia dla innych i co najważniejsze, stać się wzorem dla innych w Oldham.