Siostry Salwatorianki (Siostry Boskiego Zbawiciela), międzynarodowe Zgromadzenie Zakonne założone we Włoszech w 1888 r. przez bł. Marię od Apostołów oraz bł. Franciszka od Krzyża Jordana gościły w dniach 21 maja – 10 czerwca w Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu na swoim spotkaniu Rady Kongregacji. Siostry przełożone z 18 krajów z całego świata (z Europy, Azji, Afryki, Ameryki Północnej i Południowej) uczestniczyły w konferencjach, warsztatach i dyskusjach dzieląc się swoimi doświadczeniami pracy wśród najuboższych i najbardziej potrzebujących oraz wypracowując sposoby skuteczniejszego odpowiadania na znaki czasu w przyszłości. Rozważając wizję Założycieli, aby czynić znanym jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłał, Jezusa Chrystusa (por. J 17, 3) wszędzie i wszelkimi środkami dyktowanymi miłością Bożą, Siostry wymieniały spostrzeżenia i rozumienie misji w różnych kontekstach kulturowych i społecznych. Ważnym doświadczeniem dla Sióstr, zwłaszcza spoza Europy, była wizyta w byłym obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau. Była to dobra okazja do refleksji nad złem, znaczeniem cierpienia, obecnością Boga, znaczeniem wiary oraz naszą rolą w budowaniu lepszego świata ucząc się z wydarzeń historii.