Projekt Leibnitz Gymnasium z Essen

35-osobowa grupa młodzieży z liceum Leibnitz w Essen uczestniczyła niedawno w podróży studyjnej do Auschwitz-Birkenau. Ta wizyta w miejscu pamięci jest integralną częścią kursu pt. „Przeciwko Zapomnieniu”, zorganizowanego przez nauczycieli przedmiotów historii, religii katolickiej i protestanckiej oraz filozofii. Celem projektu jest dawanie przykładu tolerancji i promowanie działań na rzecz pokoju w wielokulturowej społeczności uczniowskiej.

Wizyta w Muzeum Auschwitz-Birkenau była kluczowym elementem programu, jednak równie istotne były dyskusje i refleksje, które następowały po zwiedzaniu. Młodzież uczestniczyła w warsztatach w Centrum Dialogu i Modlitwy, które zostały zorganizowane przez ich nauczycieli. Celem tych działań było umożliwienie każdemu uczniowi wyrażenia swoich uczuć i myśli oraz radzenie sobie z wrażeniami po wizycie.

Uczniowie pierwszej grupy skupili się na przemyśleniach dotyczących wizyty w miejscu pamięci. Razem naszkicowali zarys obozu koncentracyjnego Auschwitz i zapisali swoje refleksje na wyciętych kartkach, które umieścili w miejscach, gdzie pojawiły się te uczucia. Kolejne dwa warsztaty koncentrowały się na wyrażaniu uczuć i myśli za pomocą słów, na przykład poprzez poezję i kolaż. W czwartej grupie uczestnicy mieli okazję wymienić się swoimi przemyśleniami, które zostały zapisane na papierowych chmurkach, co doprowadziło do powstania dużego zbioru refleksji.

Podczas pobytu w Oświęcimiu grupa odwiedziła wystawy narodowe na terenie byłego obozu głównego oraz spotkała się z byłą więźniarką Auschwitz, panią Zdzisławą Włodarczyk. Jednym z punktów podróży był także wyjazd do Krakowa, z jego historią i zabytkami, w
tym byłą dzielnicą żydowską Kazimierz.