„Jeśli dzisiaj Edyta Stein
zostaje ogłoszona patronką Europy,
to należy na horyzoncie
starego kontynentu
powiesić sztandar wzajemnego
poszanowania, tolerancji i gościnności,
który będzie zapraszał
mężczyzn i kobiety
do wzajemnego rozumienia
i akceptowania ponad różnicami
etnicznymi, kulturalnymi i religijnymi,
aby w ten sposób zbudować
naprawdę braterską wspólnotę.”

(Jan Paweł II, 1.10.1999)

60-TA ROCZNICA ŚMIERCI EDYTY STEIN,
Siostry Teresy Benedykty od Krzyża, współpatronki Europy,
zamordowanej z powodu jej żydowskiego pochodzenia
w Auschwitz-Birkenau 9 sierpnia 1942 r.

ZAPROSZENIE

W czasie, w którym Europa szuka jedności i jednocześnie źródeł tej jedności, widzimy w Edycie Stein postać, która uobecnia swoim życiem i śmiercią dramat minionego stulecia. Życie Edyty Stein wyrażało się poprzez odważne szukanie prawdy, zaangażowane uczestnictwo w intelektualnym i kulturowym zmaganiu o prawdziwy obraz człowieka, głęboką wiarę w chrześcijańskie orędzie Krzyża jako źródła ostatecznej nadziei człowieka i niezłomną miłość do ludzi, do kościoła oraz do ludu żydowskiego, z którego losem się utożsamiała aż do śmierci w Auschwitz.

9 sierpnia 2002 r. mija 60 lat od śmierci Edyty Stein. Ogłaszając ją współpatronką Europy, Papież Jan Paweł II pisał: “Jeśli dzisiaj Edyta Stein zostaje ogłoszona patronką Europy […], to należy na horyzoncie starego kontynentu powiesić sztandar wzajemnego poszanowania, tolerancji i gościnności, który będzie zapraszał mężczyzn i kobiety do wzajemnego rozumienia i akceptowania ponad różnicami etnicznymi, kulturalnymi i religijnymi, aby w ten sposób zbudować naprawdę braterską wspólnotę” (Motu proprio z dn. 1.10.1999).

Pamięć o jej życiu jest dla nas bodźcem do ogromniej wdzięczności oraz wezwaniem do głębokiego zastanowienia się nad zadaniem chrześcijaństwa w dzisiejszym świecie. Pamięć o jej śmierci wymaga od nas szczerego rachunku sumienia i jasnego przedstawienia świadectwa wiary. Ponieważ wierzymy, że Edyta Stein, Teresa Benedykta od Krzyża, już weszła do chwały Pana, chcemy ją prosić o wstawiennictwo, aby pomagała nam lepiej zrozumieć nasze chrześcijańskie powołanie w Europie nowego Tysiąclecia.

Podczas Mszy św. kanonizacyjnej 11 października 1998 Papież Jan Paweł II powiedział: “Gdy będziemy odtąd obchodzić co roku wspomnienie nowej świętej, musimy także pamiętać o Szoah, straszliwym planie wyniszczenia całego narodu, którego ofiarą padły miliony naszych żydowskich braci i sióstr. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad nimi i niech ich obdarzy pokojem (por. Lb 6, 25).” Dlatego też chcemy w tym dniu modlić się za wszystkich zamordowanych w Szoah i o pokój na świecie. Niech nasza modlitwa będzie wyrazem wzajemnego szacunku i wrażliwości.

Ks. Kardynał Franciszek Macharski, Arcybiskup Metropolita Krakowski,
Ks. Biskup Tadeusz Rakoczy, Ordynariusz Bielsko-Żywiecki,
O. Szczepan T. Praśkiewicz, Prowincjał Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych

zapraszają serdecznie do udziału w uroczystościach dnia 9 sierpnia 2002 r. w Oświęcimiu z okazji 60-tej rocznicy śmierci św. Edyty Stein, Siostry Teresy Benedykty od Krzyża, zamordowanej jako Żydówka w Auschwitz-Birkenau, Patronki Europy.

GŁÓWNE UROCZYSTOŚCI 9 SIERPNIA 2002 W OŚWIĘCIMIU

Ks. Kardynał Franciszek Macharski, Arcybiskup Metropolita Krakowski,
Ks. Biskup Tadeusz Rakoczy, Ordynariusz Bielsko-Żywiecki,
O. Szczepan T. Praśkiewicz, Prowincjał Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych

zapraszają do udziału w uroczystościach dn. 9 sierpnia 2002 r. w Oświęcimiu

10.00 UROCZYSTA SUMA
w kaplicy Sióstr Karmelitanek

13.00 MODLITWA ZA WSZYSTKICH ZAMORDOWANYCH

W AUSCHWITZ-BIRKENAU I O POKÓJ W ŚWIECIE
w Brzezince przy końcu głównej rampy

PROGRAM TOWARZYSZĄCY:

W DNIU UROCYZSTOŚĆI 09.08.2002
W tym dniu łączą się w modlitwie wszystkie klasztory Karmelitanek Bosych na całym świecie.

17.00 UROCZYSTA MSZA ŚW. W KAPLICY SIÓSTR KARMELITANEK W OŚWIĘCIMIU.
Prowadzi i kazanie mówi O. Szczepan T. Praśkiewicz.
Po mszy recital słowno-muzyczny w wykonaniu Nowicjatu Karmelitów Bosych z Czernej.

TRIDUUM W KAPLICY SIÓSTR KARMELITANEK
Od 6.08. do 8.08 o godz. 17.00 zostanie odprawiona Msza św., po której odbędą się konferencje:
6.08.2002 Ks. Manfred Deselaers, Edyta Stein a dialog u progu Auschwitz
7.08.2002 Ks. Romuald Jakub Weksler-Waszkinel, Edyta Stein, św. Męczennica, Patronka Europy
8.08.2002 O. Włodzimierz Tochmański OCD, Aktualność przesłania św. Edyty Stein

DNI SKUPIENIA DLA STUDENTÓW
od 6 do 9 sierpnia w Centrum Dialogu i Modlitwy
Prowadzą Ks. Manfred Deselaers i Ks. Jakub Romuald Weksler-Waszkinel.

DNI SKUPIENIA DLA EDITH-STEIN-GESELLSCHAFT DEUTSCHLAND
7-9.08. w Oświęcimiu-Harmeże
Prowadzi Ks. Manfred Deselaers

LIST PASTERSKI KS. BPA TADEUSZA RAKOCZEGO
Do odczytania w parafiach diecezji Bielsko-Żywiec dn. 4.08.2002r.

MONODRAM „URODZIŁAM SIĘ W DNIU POJEDNANIA“
Pani Barbary Kobrzyńskiej, dn. 4.08.2002 o godz. 17.00 w parafii św. Maksymiliana w Oświęcimiu