XXII Polsko-Niemieckie Sympozjum

„Psychiatria potrzebuje zaufania“

Oświęcim
29 września – 2 października 2011