Seminarium dla kapłanów uniwersytetów zrzeszonych przy archidiecezji Westminster w Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu

Organizatorem podróży jest ks. Peter Wilson, starszy kapelan dla uniwersytetów archidiecezji Westminster w Londynie.

Celem seminarium jest poznanie miejsca pamięci, a także zastanowienie się nad tematem obecności Boga pod kątem wyzwań jakie stawia przed nami Holokaust, jak również filozofowie.