Peaceboat wraz z Hibakusha po raz drugi w Oświęcimiu i Centrum Dialogu i Modlitwy

„Podróż dla świata wolnego od broni nuklearnej”

W programie m. in.

  • zwiedzanie Auschwitz i Birkenau
  • spotkanie z Wilhelmem Brasse
  • seminarium z młodzieżą polsko – japońską prowadzone przez dr Kathleen Sullivan

Peaceboat to międzynarodowa organizacja pozarządowa typu non-profit, która działa na rzecz pokoju, praw człowieka, stałego i równego wzrostu i poszanowania dla środowiska. Peaceboat zorganizował ponad 60 regionalnych i światowych podróży przewożąc ponad 30 tysięcy uczestników na swoim pokładzie i odwiedzając ponad 100 portów. Statek Peaceboat staje się 'pływającym społeczeństwem’ ok 900 osób, które podczas rejsu średnio odwiedza 15-20 portów na całym świecie, a swojego pokładu używa jako przestrzeni do edukacji i dialogu. Rejsy po morzach i oceanach tworzą przestrzeń nieobjętą granicami w której spotykają się ludzie różnych narodowości i religii na wspólne dyskusje by podejmować przedsięwzięcia na rzecz pokoju i praw człowieka.

W tym roku statek Peaceboat nie zawita do Polski, jednak z hiszpańskiego portu członkowie tego projektu przylecą do Polski by na kilka odwiedzić Oświęcim.

Strona domowa Peaceboat