Peace Boat po raz trzeci powraca do Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu

„Podróż dla świata wolnego od broni nuklearnej”

Podobnie jak w ubiegłym roku tak i w tym statek Peace Boat nie zawita do Polski. Z włoskiego portu grupa 30 uczestników przyleci do Polski, a następnie uda się do Oświęcimia aby realizować po raz kolejny swój projekt.

W programie wizyty m. in. zwiedzanie Auschwitz i Birkenau spotkanie z Wilhelmem Brasse oraz seminarium z oświęcimską młodzieżą z Liceum Konarskiego.

Peaceboat to międzynarodowa organizacja pozarządowa typu non-profit, która działa na rzecz pokoju, praw człowieka i poszanowania dla środowiska. Peaceboat zorganizował ponad 60 regionalnych i światowych podróży przewożąc ponad 30 tysięcy uczestników na swoim pokładzie i odwiedzając ponad 100 portów. Statek Peaceboat staje się „pływającym społeczeństwem“. Około 900 osób, które podczas rejsu średnio odwiedza 15-20 portów na całym świecie, a używa swojego pokładu jako przestrzeni do edukacji i dialogu. Rejsy po morzach i oceanach tworzą przestrzeń nieobjętą granicami w której spotykają się ludzie różnych narodowości i religii na wspólne dyskusje by podejmować przedsięwzięcia na rzecz pokoju i praw człowieka.