Podczas swojej Pielgrzymki do Polski, mającej miejsce od 25 do 28 maja 2006, Papież Benedykt XVI pragnie odwiedzić również Auschwitz. Stanie się to w godzinach po południowych 28 maja 2006.

Jako kardynał Josef Ratzinger, ówcześnie arcybiskup München oraz Freising, uczestniczył również podczas pobytu Papieża Jana Pawła II w dniu 7 czerwca 1979 roku w Auschwitz. Powiedział wówczas: „Przybyłem specjalnie na tą uroczystość, ponieważ uważam, że my Niemcy mamy szczególne powody, aby brać w niej udział. Od niej musi wyjść pojednanie oraz przestroga, że coś podobnego nie może się więcej powtórzyć“. (Tageblatt, Heidelberg z 8.06.1979).

Kardynał Jozef Ratzinger był także uczestnikiem delegacji Konferencji Episkopatu Niemieckiego, która 13 września 1980 roku wraz z towarzyszącym jej kardynałem Franciszkiem Macharskim, odwiedziła Oświęcim. Wygłaszając kazanie tego samego dnia w Bazlice Mariackiej w Krakowie powiedział: „Na początku pragnę wyrazić swą radość oraz podziękowanie, iż tu w tym wielce czcigodnym biskupim mieście Krakowie dane mi jest wygłosić kazanie. Po tej ciemnej karcie historii, którą w swoich polsko –niemieckich relacjach mamy za sobą, zaproszenie to jest dla mnie szczególnym symbolem pojednawczej i uzdrawiającej potęgi wiary, która daje siłę do przebaczenia i tworzy braterstwo tam, gdzie, zasiany był duch niewiary, nienawiści i wrogości. Za ten dar wybaczania, pokoju, braterstwa wynikającego z wiary chciałbym szczególnie podziękować.“

Papież Benedykt XVI powiedział podczas wizyty w synagodze w Kolonii 19 sierpnia 2005r.: „W XX wieku, w najbardziej mrocznym okresie historii Niemiec i Europy obłędna ideologia nazistowska, mająca źródło w neopogaństwie, była źródłem zaprogramowanej i systematycznie wcielanej w życie przez reżim próby eksterminacji europejskiego żydostwa: tak narodziło się to, co przeszło do historii jako Szoah… Nie uznawano już świętości Boga i dlatego deptano także świętość życia ludzkiego… Powtarzam słowa, jakie mój czcigodny Poprzednik napisał z okazji 60-lecia wyzwolenia Auschwitz i mówię: Chylę czoło przed wszystkimi, którzy zaznali tego przejawu mysterium iniquitatis.”

Dalsze teksty Papieża Benedykta XVI, Papieża Jana Pawła II, Konferencji Niemieckiego i Polskiego Episkopatu oraz inne, które wiążą się z tematem Auschwitz, znajdują się na naszej stronie internetowej pod linkiem „Oficjalne teksty Kościoła Katolickiego“.

Katolicka Agencja Informacyjna – KAI – utworzyła specjalną stronę internetową na temat przygotowań do wizyty Papieża: www.B16.pl.
Diecezja Bielsko-Żywiecka utworzyła specjalną stronę internetową na temat przygotowań do wizyty Papieża: www.b16.diecezja.bielsko.pl.
Także Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu utworzyło specjalną stronę internetową na temat przygotowań do wizyty Papieża. Tu można znaleźć m.in. informacje dla byłych więźniów i „ludzi dobrej woli” (którzy pomagali więźniom).

Ze swej strony serdecznie zapraszamy do udziału w naszych przedsięwzięciach, które pragną stać się duchowym przygotowaniem do tej wizyty:

– Rekolekcje Wielkopostne „u progu Auschwitz“ – 7-9.04.2006. W tym m.in. wykład ks. Łukasza Kamykowskiego opracowany na bazie encykliki Papieża „Bóg jest miłością“? – dialog z encykliką.

– dzień skupienia dla studentów diecezji bielsko-żywieckiej – 22.04.2006. W ty m.in. świadectwo byłego Więźnia Augusta Kowalczyka na temat: „Modlitwa i wartości w obozie“.

– sympozjum poświęcone Edycie Stein – 9.05.2006

Nasze Centrum Dialogu i Modlitwy jest otwartym domem gościnności, które przez cały rok zaprasza w swe progi wszystkich pragnących spędzić czas refleksji u progu Auschwitz. (28.05.2006 nie możemy niestety przyjąć więcej gości)