Państwowa Szkoła Muzyczna jest jedyną szkołą tego typu w Nadrenii Północnej-Westfalii. Poza nabyciem ogólnej wiedzy nadrzędnym celem szkoły jest zdobycie dobrego wykształcenia muzycznego, które pozwali młodym ludziom na kontynuowanie nauki na studiach wyższych.

Centralnym punktem programu pobytu grupy w Oświęcimiu jest dwudniowy rekonesans głównego obozu i obozu zagłady, który jest bardzo istotny, ponieważ związany jest z tak zwanym dniem powszednim w obozie, któremu towarzyszyła muzyka. Ponadto założeniem grupy jest także stworzenie oraz rozwijanie tak zwanego kolażu opierającego się na Dźwięku-Obrazie-Tekście, który następnie będzie wykonywany/prezentowany podczas rocznicy upamiętniającej Dzień Holokaustu w 2015. Jeśli masz coś do materiałów i mediów w domu, to jesteśmy bardzo wdzięczni, jeśli możemy to wykorzystać.