Fundacja Maximilian Kolbe Werk wraz z Klubem Inteligencji Katolickiej i Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu zapraszają młodych ludzi do uczestnictwa w międzynarodowym spotkaniu, które odbędzie się w styczniu i marcu 2011 roku.

Pierwsza część projektu będzie miała miejsce w Centrum Św. Maksymiliana w Harmężach w dniach 23-28 stycznia.

Podczas dwuczęściowego Spotkania młodzi uczestnicy z różnych krajów europejskich wspólnie z byłymi więźniami obozów koncentracyjnych i gett czczą pamięć i oddają hołd ofiarom nazizmu. W duchu pracy Stowarzyszenia Maximilian-Kolbe-Werk na rzecz pojednania, uczestnicy upamiętniają wydarzenia przeszłości i starają się o otwarty dialog oraz przyczyniają się do porozumienia między narodami.

Głównym punktem Spotkania jest nawiązanie bezpośredniego kontaktu pomiędzy świadkami historii i przedstawicielami młodego pokolenia. Dzięki temu młodzi ludzie zdobędą autentyczne i bardzo osobiste spojrzenie na strukturę oraz skutki zbrodni nazistowskich. Uczestnicy wspólnie zastanawiać się będą nad tym, jak w przyszłości powinna wyglądać sprawa aktywnego czczenia pamięci i upamiętniania oraz w jaki sposób nowe media mogą się do tego przyczynić. Młodzi uczestnicy zachęceni zostaną do pracy twórczej i aktywnego upamiętniania minionych wydarzeń, żeby zbrodnie dyktatury nazistowskiej nie zostały zapomniane.

Podczas dwuczęściowego Spotkania opracowane zostaną konkretne projekty: korzystając z różnych technik medialnych i aplikacji Web 2.0 młodzi uczestnicy sportretują świadków historii i w sposób twórczy opracują ich wypowiedzi. W tym celu planowane są następujące grupy robocze: „Video”, „Audio”, „Tekst i Praca Twórcza”, „Internet i Web 2.0″.

Językami projektu są niemiecki, polski, rosyjski i angielski.

Koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia uczestników będą pokryte przez maximilian Kolbe Werk.

Projekt ten jest kierowany do młodych dorosłych (18-28 lat) z krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Liczba osób jest ograniczona.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie internetowej Maximilian Kolbe Werk www.maximilian-kolbe-werk.blogspot.com