Z okazji Jubileuszu 500-lecia Reformacji Dyrektor Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu Ks. Jan Nowak i Konsul Generalny Republiki Federalnej Niemiec w Krakowie Dr. Michael Groß zapraszają na otwarcie wystawy

Here I stand

Marcin Luter, Reformacja i następstwa

w czwartek, 6 kwietnia 2017 r., o godz. 20.00
w Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu
Wystawę można oglądać do końca sierpnia 2017

Projekt dofinasowany przez

Przemówienie Konsula Generalnego Republiki Federalnej Niemiec, dr Michaela Großa, podczas otwarcia wystawy pt. „Here I stand” reformacja i jej następstwa, w dniu 6.04.2017 r. w Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu.

„Szanowni Państwo,

witam Państwa dzisiejszego wieczoru – wspólnie z gospodarzem i dyrektorem tego miejsca księdzem Nowakiem – na otwarciu wyjątkowej wystawy „Here I stand – jubileusz pięćsetlecia reformacji”.

Co czyni tę wystawę wyjątkową?

Znamy w Niemczech jasny rozdział Kościoła od państwa. Fakt, że jako konsul generalny Niemiec dziś wieczorem otwieram wystawę o reformacji, świadczy o tym, jak istotne dla naszej wspólnoty jest to pierwotnie kościelne wydarzenie. Nasza wspólnota europejska opiera się na wartościach i normach, które mają korzenie judaistyczno-chrześcijańskie. Trudno wyobrazić sobie Europę jako wspólnotę wartości bez kościołów chrześcijańskich i tym samym bez reformacji.

Tezy Marcina Lutra sprzed pięciuset lat były jak grom z nieba – zmieniły nie tylko Kościół, lecz także społeczeństwo. Sumienie stało się indywidualnym punktem orientacyjnym. Reformacja miała wpływ na rozwój wolności religijnej i na nasze dzisiejsze rozumienie uniwersalnych praw człowieka.

Kolejnym istotnym osiągnięciem reformacji była pogłębiona refleksja nad wiarą. Jak wiemy brak refleksji prowadzi do różnych form fundamentalizmu.

Nie tylko na przestrzeni minionych wieków, lecz szczególnie dziś widzimy, ile nienawiści i przemocy na świecie wynika z fundamentalizmu religijnego.

Reformacja dotyczy zatem każdego z nas – katolika, protestanta, Żyda, wyznawcę prawosławia czy ateistę. Po dziś dzień kształtuje ona historię Europy, a także wielu pozaeuropejskich krajów.

Drugą szczególną cechą tej wystawy jest fakt, że wystawa poświęcona reformacji jest prezentowana tu w Centrum Dialogu i Modlitwy – w instytucji Kościoła katolickiego. Czy to właśnie nie reformacja i działalność Marcina Lutra doprowadziły do rozłamu chrześcijaństwa i powstania Kościoła ewangelickiego i katolickiego! Także to wyróżnia „Nas” współcześnie – dziś protestanci i katolicy nauczyli się kroczyć właściwą drogą w sposób otwarty i pokojowy. „Jedność w różnorodności” i „wzajemny szacunek” tak brzmią maksymy! W tym miejscu bardzo serdecznie dziękuję za gościnność.

Szczególnie w miejscu takim jak Oświęcim – niedaleko od byłego niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau – automatycznie przypominamy sobie także antysemickie rozważania Marcina Lutra. Od czasów Holokaustu prowadzono intensywne badania naukowe na temat przyczyn i konsekwencji nienawiści Lutra w stosunku do Żydów. Dzisiaj naukowcy są zgodni, że nie miała ona charakteru rasistowskiego, lecz wiązała się z jego antysemicką teologią. Przyczyniła się ona jednak w znacznej mierze do przyjęcia przez protestantów antysemityzmu i akceptacji zorganizowanych przez państwo prześladowań Żydów w Trzeciej Rzeszy względnie do braku oparcia się im.

Tym ważniejsze dla nas współczesnych jest wyciągnięcie wniosków. Żadne wyznanie nie usprawiedliwia pogardliwego traktowania innych. Prawa człowieka są uniwersalne i niepodzielne. Dotyczą wszystkich ludzi na świecie. Godność każdego człowieka jest nienaruszalna.

Bardzo dziękuję.”