Rekolekcje Kapłańskie w Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu w temacie: Krzyk do Boga. Rekolekcje dla zmęczonych kapłanów.

Kapłani uczestniczący w rekolekcjach popatrzyli na swoją historię życia, by w niej na nowo odkryć działanie Pana Boga. Cisza w tym bardzo pomagała. Pochylając się nad tekstem Ewangelii Św. Jana gdzie Jezus rozmawia z Samarytanką szukali źródeł swojego zmęczenia. 

Zwiedzając nazistowski obóz Auschwitz-Birkenau mogli kolejny raz usłyszeć krzyk do Boga, który towarzyszy temu miejscu i modlić się za Ojczyznę Polskę. W kolejnym dniu rekolekcjonista mówił o przyjmowaniu w życiu kapłańskim postawy wdzięczności wobec Boga i drugiego człowieka, postawy przeproszenia, przebaczenia i prośby. Te cztery słowa: dziękuję, przepraszam, przebaczam i proszę są pomocą w budowaniu wspólnoty miłości z Bogiem i ludźmi, ktorych Bóg stawia na naszej drodze. 

Podczas ostatniej konferencji kapłani podzielili się swoim świadectwem życia i przeżywania rekolekcji.

ks. Ryszard Gacek

Foto: ks. Ryszard Gacek