Podróż seminaryjna do Auschwitz i Krakowa

Młodzi dla porozumienia (Youth for Understanding) jest jedną z największych światowych organizacji społecznych, która zajmuje się międzynarodową wymianą młodzieży. YFU funkcjonuje w oparciu o zasady non-profit, a celem organizacji jest umożliwienie młodzieży wzięcia czynnego udziału w życiu rodziny, szkoły i środowiska w obcym kraju, aby z innej perspektywy móc rozwijać wrażliwość na podobieństwa i różnice kulturowe oraz pogłębiać zrozumienie dla wspólnych idei i wartości. Organizacja została założona w 1951 roku, aby zaoferować światu nowy początek i naprawić zniszczenia, które spowodowała II wojna światowa. Z czasem stała się instytucją obecną w około 50 krajach, łączącą świat poprzez umożliwienie wymiany kulturowej. Organizacja  oferuje programy wymiany całorocznej dla młodzieży między 15 i 18 rokiem życia.

Co roku Niemiecki Komitet Młodzi dla Porozumienia wysyła około 1000 uczniów za granicę i przyjmuje około 550 młodych ludzi z innych krajów w Niemczech. Od czasu założenia Niemieckiego Komitetu Młodzi dla Porozumienia, w 1957 roku, około 60 000 młodych osób spędziło jeden rok szkolny za granicą.

W ramach tego projektu organizowanego przez niemiecki Youth for Understanding 15 uczniów różnych narodowości oraz 15 uczniów z partnerskiej szkoły z Niemiec będzie uczestniczyło w podróży seminaryjnej do Auschwitz i Krakowa. Celem jej jest nauka o Holocauście, wzajemna wymiana doświadczeń i możliwość spojrzenia na Auschwitz i Holokaust z różnych narodowych perspektyw.

W programie zaplanowano wizytę studyjną w Auschwitz – Birkenau, zwiedzanie miasta i Synagogi w Oświęcimiu oraz Krakowa z dzielnicą Kazimierz.