Nagroda im. Ks. Stanisława Musiała SJ została ustanowiona przez krakowski Klub Chrześcijan i Żydów „Przymierze i jest przyznawana corocznie za zasługi na rzecz pojednania polsko-żydowskiego i chrześcijańsko-żydowskiego w dwóch kategoriach: za twórczość promującą ducha dialogu oraz za podejmowanie inicjatyw społecznych na rzecz pojednania. Fundatorami Nagrody są Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego i Prezydent Miasta Krakowa. Kapitule Nagrody przewodniczy Rektor UJ prof. Karol Musioł.

Prezes Klubu Chrześcijan i Żydów „Przymierze” prof. Wiesław Kozub-Ciembroniewicz, Prezydent Miasta Krakowa prof. Jacek Majchrowski, Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie prof. Karol Musioł i Rektor Akademii Ignatianum w Krakowie ks. prof. Henryk Pietras SJ zaprosili na ceremonię wręczenia Nagrody im. Ks. Stanisława Musiała SJ 1 marca 2012 r. w Akademii Ignatianum w Krakowie.

Laureaci Nagrody im. Ks. Stanisława Musiała SJ w 2012 roku

Anna Lebet-Minakowska, kustosz w Muzeum Narodowym w Krakowie, autorka serii wykładów pt. „Judaizm: poznać znaczy zrozumieć”- za twórczość intelektualną i popularyzatorską pozwalającą zrozumieć tradycję żydowską i chrześcijańską oraz ich wzajemne oddziaływanie.

Ks. dr Manfred Deselaers, katolicki ksiądz z diecezji Aachen, duszpasterz w Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu – za inicjatywy społeczne promujące dialog chrześcijańsko-żydowski i pracę na rzecz pojednania polsko-żydowsko-niemieckiego u progu Auschwitz.


Adnotacja:

Nagroda została w moim wypadku przyznana „za inicjatywy społeczne promujące dialog chrześcijańsko-żydowski i pracę na rzecz pojednania polsko-żydowsko-niemieckiego u progu Auschwitz”. Jest to w pewnym sensie nagrodzenie działalności Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu, gdzie pracuję. Cieszę się z tego.

Ks. Manfred Deselaers