28.06-3.07.2019

Od 2002 roku grupy uczniów z Rheinisch-Westfälische Berufskolleg z uszkodzeniami słuchu z Essen uczestniczą w podróżach do Polski, które obejmują również wizyty w Miejscach Pamięci. W tym roku grupa będzie się składała z ośmiu niedosłyszących uczniów i uczennic oraz  towarzyszących im nauczycieli. Głównym punktem projektu jest konfrontacja z narodowym socjalizmem. W ramach wizyty w Oświęcimiu grupa odwiedzi były obóz macierzysty, gdzie również weźmie udział w pracach porządkowych oraz Auschwitz II Birkenau. W ramach podróży uczestnicy odwiedzą także były obóz koncentracyjny Stutthof pod Gdańskiem, Westerplatte, tereny krakowskiego getta i Muzeum Fabryki Emalii Oskara Schindlera.

Dodatkowo wyjazd ten daje uczniom możliwość poznania sąsiedniego kraju – Polski oraz wzbudzenia zainteresowania kolejnymi prywatnymi wizytami.