Podróż do Auschwitz przeciwko zapomnieniu”

W dniach od 29.09 do 3.10.2019 r. Centrum Dialogu będzie gościło 16 osobową grupę młodzieży i dorosłych z Centrum dla Młodzieży Ewangelickiej Wspólnoty Parafialnej w Limburg. Program zawiera zwiedzanie byłego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau, Centrum Żydowskiego, miasta Oświęcim jak również uczestnictwo w warsztatach edukacyjnych. Już kilka dni przed wyjazdem uczestnicy będą się zajmowali się tematem związanym z historią Miejsca Pamięci. Celem całej podróży jest zachowanie pamięci o ofiarach i zbrodniach narodowego socjalizmu . Na zakończenie pobytu grupa spędzi dwa dni w Krakowie.