„Podróż przeciwko zapomnieniu do Miejsca Pamięci Auschwitz”

W podróży „Przeciwko Zapomnieniu” będzie uczestniczyła 14 osobowa grupa zainteresowanych i zmotywowanych uczniów z 9 i 10 klasy Miejskiej Szkoły z Neudietendorf. Udział młodzieży w projekcie jest dobrowolny. W ramach przygotowań uczestnicy zapoznają się z informacjami na temat Miejsca Pamięci Auschwitz – Birkenau oraz odwiedzą były obóz w Buchenwaldzie.

W programie podróży zaplanowano zwiedzanie byłego obozu Auschwitz – Birkenau, spotkanie ze świadkiem, wykład oraz odwiedzanie wystaw narodowych.

Projekt zakłada również pogłębienie wiedzy na temat Polski i jej mieszkańców. Celem tego działania jest przełamanie uprzedzeń i poznanie kultury sąsiedniego narodu. W tym kontekście ważnym punktem programu będzie zwiedzanie miasta Oświęcimia i Krakowa oraz spotkanie z uczniami z partnerskiej szkoły z Jastrzębia.

Metodą, którą można osiągnąć zamierzony cel: podzielenia się ze społecznością szkolną  zdobytą wiedzą i doświadczeniem będzie określenie konkretnych zadań dla podzielonych na grupy uczestników.

To oni, według wybranych przez siebie, preferencyjnych form przekazu: stworzenie plakatu, napisanie wiersza, piosenki , pamiętnika z podróży, przygotowanie przemowy, wezmą odpowiedzialność za niesienie przesłania o zachowaniu pamięci o zbrodniach nazizmu.