„Spotkanie z Auschwitz – aby zachować budzące grozę wspomnienia”

Podróż do Miejsca Pamięci ma na celu zachować budzące zgrozę wspomnienia i ukazać ciemną stronę oblicza niemieckiej historii. Chcemy zmierzyć się – bez poczucia winy – z historyczną odpowiedzialnością za zbrodnie popełnione przez naszych przodków. W tym kontekście chcemy zapytać o polityczne uwarunkowania, wartości społeczne i wzorce zachowań, które w przyszłości  umożliwią wolne od uprzedzeń, demokratyczne i godne współistnienie ludzi ponad granicami. W podroży weźmie udział 25 osobowa grupa młodzieży.

Stowarzyszenie Miejsce Spotkań z Vlotho powstało w 1951 roku jako niezależne dzieło samopomocy w Edukacji Obywatelskiej. To instytucja o charakterze szkoleniowym, w której spotykają się ludzie, którzy w duchu tolerancji, szacunku dla dla innych kultur i religii są gotowi do kompromisów i znalezienia konstruktywnych rozwiązań konfliktów. Organizacja kieruje swoją ofertę do młodzieży, młodych ludzi: kobiet i mężczyzn, rodzin i starszych ludzi na emeryturze oraz czynnych zawodowo w organizacjach społecznych i innych obszarach pracy. Miejsce Spotkań jest organizatorem seminariów oraz angażuje się w przygotowanie i realizację wielu projektów, w tym również do Miejsca Pamięci Auschwitz – Birkenau.