Święta Teresa Benedykta od Krzyża OCD

70. rocznica śmierci Edyty Stein

Międzynarodowe Rekolekcje

Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu

Byłam zawsze daleka od mniemania,
że miłosierdzie Boże mogło być związane
granicami widzialnego Kościoła.

Edyta Stein w liście z 23.03.1938

Rekolekcje w języku polskim prowadzi Ks. dr Manfred Deselaers

Uczestnicy z Polski, Ukrainy i Rosji.

W programie m.in.:
• Zwiedzanie obozu Auschwitz
• Spotkanie z uczestnikami rekolekcji Towarzystwa Edyty Stein z Niemiec i Austrii
• Droga Krzyżowa w Auschwitz-Birkenau
• Udział w uroczystościach 9 sierpnia 2012

Od wtorku godz. 19:00 do czwartku godz. 16:00
Koszt: 300 PLN

Rejestracja: education@cdim.pl