„Zbliżenia 2014″

Międzynarodowe spotkanie z udziałem młodych dziennikarzy i świadków historii, byłych więźniów obozów koncentracyjnych i gett w Miejscach Pamięci Auschwitz i Sachsenhausen

To projekt dwuczęściowego, Międzynarodowego Spotkania, które odbędzie się w styczniu i marcu 2014 roku w Oświęcimiu i Sachsenhausen.

Organizatorem tych spotkań jest Stowarzyszenie Maksymilian-Kolbe-Werk, organizacja, pomagająca ocalałym z obozów koncentracyjnych i gett.

20 młodych dziennikarzy i dziennikarek z Niemiec, Polski oraz innych krajów Europy Środkowej i Wschodniej spotka się z byłymi więźniami obozów koncentracyjnych i gett w miejscach Pamięci Auschwitz i Sachsenhausen.

Głównym punktem spotkania będą intensywne rozmowy z ocalałymi i wspólne odwiedzenie autentycznych miejsc zbrodni narodowego socjalizmu.

Przy użyciu różnych technik medialnych i aplikacji Web 2.0.uczestnicy utrwalą wspomnienia byłych więźniów, będące swoistym testamentem, w wybranych przez siebie formach (audio, video, artykuły i inne teksty) aby w ten sposób zachować je przed zapomnieniem.