Podróż studyjna do Auschwitz

Luther College znajduje się w małym miasteczku Decorah, położonym w północno-wschodniej części stanu Iowa. Jest to prywatny koedukacyjny Koledż Sztuk Wyzwolonych, powiązany z kościołem luterańskim. Uczelnia została założona przez emigrantów z Norwegii w 1861 r. Ważną częścią cyklu kształcenia, docenianego przez ten Koledż, jest nauka poza klasami lekcyjnymi i dlatego Lea Donhowe Lovelace, członek kadry naukowej, po raz kolejny organizuje dla studentów podróż edukacyjną do Auschwitz-Birkenau. Program wizyty jest częścią ich styczniowego kursu Od średniowiecza do Holocaustu: Żydzi i judaizm w Europie. W podróży będzie uczestniczyć 20 studentów, którzy w trakcie czterech dni spędzonych w Oświęcimiu wezmą udział w dwudniowej wizycie studyjnej w Auschwitz-Birkenau oraz wykładach w Miejscu Pamięci, odwiedzą miasto Oświęcim, Centrum Żydowskie i wystawę Mariana Kołodzieja w Harmężach.