Z okazji Jubileuszu 500 – lecia Reformacji zapraszamy na Konferencję organizowaną  przez  Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu: „Ekumenizm męczenników” 7-9.04.2017

Pamięć wydarzeń 500 lat Reformacji przypomina nam niestety kłótnie i podziały, ale także głębokie szukanie woli Boga. Chcemy się w tych dniach refleksji skupić na szukaniu tego, co nas łączy najbardziej: świadectwa życia dla zbawczej nadziei, którą nam daje Bóg w Chrystusie Jezusie.

Podczas nabożeństwa „Ekumeniczne Wspomnienie Świadków Wiary XX wieku” 7 maja 2000 r. w rzymskim Koloseum papież Jan Paweł II mówił do przedstawicieli różnych Kościołów:

Drodzy bracia i siostry, cenne dziedzictwo, jakie przekazali nam ci mężni świadkowie, jest wspólnym skarbem wszystkich Kościołów i wszystkich Wspólnot kościelnych. To dziedzictwo przemawia donioślejszym głosem niż podziały. Ekumenizm męczenników i świadków wiary jest najbardziej przekonujący; wskazuje drogę jedności chrześcijanom XXI wieku. Jest to dziedzictwo krzyża przeżywane w świetle Paschy: dziedzictwo, które wzbogaca i wspomaga chrześcijan, wchodzących w nowe tysiąclecie.


PROGRAM KONFERENCJI

Piątek, 7.04       

19:30      Wprowadzenie: ks. dr Manfred Deselaers

20:00      Religie w Obozie Auschwitz – Birkenau, Teresa Wontor-Cichy,
               Centrum Badań PM Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu

Sobota, 8.04

WYKŁADY – sala Oratorium

Powitanie uczestników konferencji : ks. Dyrektor Jan Nowak

8:00-9:00      Protestancka Perspektywa Teologii Męczeństwa
                    ks. dr Volker Haarmann, Kościół Ewangelicki w Nadrenii, Niemcy

9:00-10:00 Rzymsko-Katolicka Perspektywa Teologii Męczeństwa
                    dr Joanna Barcik, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Filozoficzny

10:00-10:30  Przerwa

10:30-11:00 Greko-Katolicka Perspektywa Teologii Męczeństwa
                   Switlana Hurkina, Ukraiński Uniwersytet Katolicki we Lwowie, Wydział Historii Kościoła

11:30-12:30 Prawosławna Perspektywa Teologii Męczeństwa
                   prof. Marek Kita, Papieski Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Teologiczny

14:00           Medytacja Drogi Krzyżowej na terenie byłego obozu Auschwitz – Birkenau

16:30           Msza Św. w kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski w Brzezince

20:00           Świadectwo o Męczeństwie w Syrii
                   Marta Titaniec – Projekty Zagraniczne Caritas Polska

Niedziela Palmowa, 9.04

9:00             Msza Św. w Karmelu

11:00           Wykład Chrześcijańska Teologia Męczeństwa Wobec Żydowskiego Shoah
                   ks. prof. Łukasz Kamykowski, Papieski Uniwersytet Jana Pawła II, Instytut Teologii Fundamentalnej, Ekumenii i Dialogu w Krakowie.

12:30           Podsumowanie

Koszt: 150 zł (udział w konferencjinoclegi i wyżywienie)

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 31 marca 2017
Uczestnicy mogą otrzymać zaświadczenie potwierdzające udział w konferencji.

Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu
Ul. Kolbego 1; 32-602 Oświęcim
Tel.: +48 33 8431000
edukacja@cdim.pl
www.cdim.pl

Dofinansowanie:

Konsulat Generalny Niemiec w Krakowie

Partnerzy:

Państwowe Muzeum
Auschwitz-Birkenau
w Oświęcimiu
Instytut Teologii Fundamentalnej,
Ekumenii i Dialogu Papieskiego Uniwersytetu
im. Jana Pawła II w Krakowie

Relacja