W klasach od 1-13 szkoły Freie Waldorfschule Kiel uczy się około 1000 uczennic i uczniów. Od roku szkolnego 2016/17 uczniowie dwóch dwunastych klas mają możliwość, w ramach kółka historycznego dobrowolnego uczestnictwa w zajęciach związanych z tematyką Holokaustu których istotą jest podróż do Miejsca Pamięci Auschwitz- Birkenau. Każdy przygotuje referat, odzwierciedlający zazwyczaj biografię ofiary lub sprawcy.

Pierwsze dwa dni pobytu w Polsce grupa spędzi w Krakowie gdzie pozna żydowską kulturę i życie, odwiedzając dzielnicę żydowską Kazimierz, tereny byłego Getta na Podgórzu i byłego obozu w Płaszowie. Kolejne trzy dni grupa spędzi w Oświęcimiu gdzie pozna historię i życie społeczności żydowskiej w przedwojennym mieście oraz odwiedzi były obóz Auschwitz – Birkenau. Doświadczenia zebrane podczas podróży i wizyt będą szczegółowo analizowane i omawiane na miejscu w Oświęcimiu oraz później po powrocie do Kilonii. Na zakończenie projektu uczestnicy projektu do miejsca pamięci zaprezentują swoje doświadczenia z podróży w przygotowanym, otwartym dla wszystkich przedstawieniu na terenie szkoły.