Dni Skupienia dla kleryków z Wyższego Śląskiego  Seminarium Duchownego w Katowicach

W dniach od 3-4.10.2020 alumni  piątego roku Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie będą uczestniczyli w dniach skupienia w Centrum Dialogu i Modlitwy . Program obejmuje wizytę w  byłym obozie  Auschwitz- Birkenau , serię wykładów  na temat „Wiara i Dialog u Progu Auschwitz” oraz Medytację Drogi Krzyżowej w Birkenau.