Uczestnicy to grupa katolickiej organizacji zajmującej się praca z młodzieżą z regionów Mönchengladbach, Heinsberg oraz z katolickich wspólnot  parafialnych Gangelt.

75 lat temu Druga Wojna Światowa zakończyła  jeden z najciemniejszych i najbardziej nieludzkich rozdziałów w historii ludzkości. Okropności wojny, przemysłowe, masowe zabijanie ludzi ze względu na kolor skóry, religię, postawę polityczną itp. są – mimo całego tego horroru – szczególnie ważną częścią historii Niemiec. Niemniej jednak siły prawicowe w Republice Federalnej i na całym świecie przybierają na sile   i ponownie wykorzystują lęki i gniew wielu ludzi.

My z katolickiej młodzieżówki z regionów Mönchengladbach, Heinsberg oraz z katolickich wspólnot parafialnych Gangelt, chcemy przeciwdziałać prawicowej agitacji, która ponownie przybrała niepokojące rozmiary w Niemczech i poprzez nasze działania pozbawić tego agitatorów.

Chcemy zmotywować młodych ludzi do zajmowania się przeszłością  i przekazać  innym ludziom naukę, która płynie z historii. Jesteśmy zdecydowanie przeciwko nieludzkim, dyskryminującym i nacjonalistycznym siłom we wszystkich strukturach. Zamiast tego opowiadamy się za otwartością na świat, tolerancją i współdziałaniem społecznym –  dla społeczeństwa, w którym nikogo nie ocenia się ze względu na pochodzenie, wygląd, przekonania czy orientację seksualną.