„Śladami biograficznych poszukiwań – podróż miejscami pamięci począwszy od Oberhausen poprzez Buchenwald aż do Auschwitz”. To cel podróży studyjnej organizowanej przez Jugendclub Courage. Jest to inicjatywa młodzieżowa założona w roku 1985. Jej celem jest stworzenie młodzieży możliwości rozwijania się poprzez aktywny udział w projektach. Główny punkt merytoryczny stanowiący całość wyprawy polega na badaniu oraz analizie biografii wybranych mieszkańców/obywateli pochodzących z Oberhausen. Ich droga cierpienia rozpoczęła się już od momentu aresztowania, które spowodowane były różnymi czynnikami. Kolejnym etapem był transport do Obozu Koncentracyjnego w Buchenwaldzie i deportacja do Obozu Zagłady Auschwitz-Birkenau. Niniejszy projekt na podstawie wybranych biografii oraz konkretnych nazwiskach osób ma za zadanie historyczne opracowanie/przeanalizowanie przebiegu narodowosocjalistycznego terroru, systemu panującego w obozach koncentracyjnych. Ponadto grupę stanowią osoby w wieku od 16 do 27 lat i pochodzą z Oberhausen oraz okolic.