IX. Międzynarodowe warsztaty dla oficerów zawodowych
o rozliczeniu się z obciążoną przemocą przeszłością Auschwitz

Współpraca między Fundacją Maksymiliana Kolbego oraz Zentrum für ethische Bildung in den Streitkräften (zebis) [Centrum Edukacji Etycznej w Siłach Zbrojnych]

Idea projektu

W ramach warsztatów 30 oficerów zawodowych z Polski, Francji i Niemiec zostało zaproszonych do wspólnego procesu uczenia się radzenia sobie z doświadczeniem przemocy i jej konsekwencjami w analizie obecnego znaczenia Auschwitz oraz wyrażenia chęci do refleksji na ten temat, w sposób, który jest odpowiedni do etycznej powagi użycia przemocy.

Analiza Auschwitz i jego konsekwencji – poza konkretnym przypadkiem – nabiera wzorcowego znaczenia dla radzenia sobie z doświadczeniem przemocy i jej następstwami w ogóle. Auschwitz to doświadczenia mające trwały wpływ na tożsamość naszych społeczeństw i na tożsamość Europy. Różne sposoby zapamiętywania Auschwitz w różnych kontekstach odzwierciedlają złożoność brutalnych incydentów.

Jednocześnie napięcia powstałe w wyniku dotkliwego doświadczenia przemocy nadal istnieją w różnych formach, treściach, funkcjach i sposobach pamięci o Auschwitz, w różnych społeczeństwach europejskich. Ludzie muszą nauczyć się rozumieć tę skłonność do przemocy, która ma znaczną siłę wybuchową. Tylko wtedy można ją przezwyciężyć i stworzyć warunki wstępne dla wspólnej tożsamości europejskiej, która asymiluje różnice, nie znosząc ich.

Warsztaty mają na celu zaproszenie uczestników do wspólnej wizualizacji doświadczeń związanych z Auschwitz oraz do refleksji nad różnymi perspektywami i kontekstami doświadczenia i interpretacjami wniesionymi przez uczestników.

Specjalną uwagę należy zwrócić na szczególne wyzwanie związane z kulturą pamięci wojskowej, gdy mamy do czynienia z doświadczeniem przemocy. W szczególności żołnierze ponoszą odpowiedzialność za postępowanie ze środkami przemocy. Ponadto są szczególnie narażeni na skutki przemocy. Wspólne warsztaty oficerów zawodowych z Francji, Niemiec i Polski mają być znakiem dążenia do znalezienia wspólnej wojskowej tożsamości.

Kilka wrażeń:

Zwiedzanie z przewodnikiem obozu głównego Auschwitz I (Foto MKS)
Zwiedzanie z przewodnikiem obozu Auschwitz II – Birkenau (Foto MKS)
Konferencja (Foto CDiM)
Spotkania ze świadkami : Zdzisławą Włodarczyk oraz Grzegorzem Tomaszewskim (Foto MKS, Vinzenz Kratzer)
Yuriy Zakal, Bohdan Chechotka i Roman Bohuta z kliniki psychiatrycznej pod Lwowem w Ukrainie mówili o skutkach traumatyzacji “The lasting impact of traumatisation” (Foto MKS)
Akt upamiętnienia w Miejscu Pamięci Auschwitz (Foto CDiM)
Odczytanie wspólnej deklaracji oraz złożenie wspólnego wieńca (Foto Vinzenz Kratzer)
Uroczysta kolacja z akompaniamentem muzycznym (Foto Vinzenz Kratzer)