Perspektywy Teologii po Auschwitz

w Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu

Czas miniony nie jest tylko przeszłością. W jakiś sposób dotyczy nas wszystkich i wskazuje drogi, którymi nie należy iść, jak też drogi, którymi pójść można.

(Benedykt XVI, przemówienie w Auschwitz – Birkenau, 28.05.2006)

Wizyta papieża Jana Pawła II oraz papieża Benedykta XVI w byłym obozie Auschwitz w Oświęcimiu uświadamiają nam jak wielkie wyzwanie, także w wymiarze religijnym stanowi pamięć o Auschwitz w dzisiejszym świecie. Podczas swojej wizyty w Birkenau, Benedykt XVI wskazał ważne tematy dla teologii fundamentalnej:

Gdzie był Bóg w tamtych dniach? Dlaczego milczał? Jak mógł pozwolić na tak wielkie zniszczenie, na ten tryumf zła? …

Skoro ten naród, przez sam fakt swojego istnienia stanowi świadectwo Boga, który przemówił do człowieka i wziął go pod swoją opiekę, to trzeba było, aby Bóg umarł, a cała władza spoczęła w rękach ludzi – w rękach tych, którzy uważali się za mocnych i chcieli zawładnąć światem. Wyniszczając Izrael, chcieli w rzeczywistości wyrwać korzenie wiary chrześcijańskiej.

Pytania rodzą się z doświadczeń, które nie mieszczą się w dotychczasowej koncepcji rozumienia. Jednak szukając odpowiedzi, co jest zadaniem m.in. teologii fundamentalnej, punktem wyjścia pozostaje dotychczasowa tradycja. A w kontekście Auschwitz doświadczenie oraz tradycja różnią się u Chrześcijan i Żydów, Polaków i Niemców.

W wielkim dyskursie teologicznym po Auschwitz brakuje dotychczas wypracowanego głosu teologicznego Polski, mimo że polska religijność często opiera się o doświadczenia drugiej wojny światowej. Zjazd Teologów Polskich u progu Auschwitz stanowi okazję wniesienia polskiego wkładu w rozwój chrześcijańskiej teologii w Europie.

Teologia jest o tyle dojrzała, o ile zdolna jest do dialogu, o ile zdolna jest wsłuchać się w głos innych. Dlatego zanim sformułujemy nasz własny głos, wsłuchamy się w trójgłos innych:  głos żydowski, głos niemiecki oraz głos ziemi oświęcimskiej.

Wprowadzenie do tematu „Perspektywy teologii po Auschwitz”.
Ks. dr Manfred Deselaers (Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu)

Teologia po Auschwitz – perspektywa żydowska.
Rabin dr Alon Goshen-Gottstein (Elijah Interfaith Institute w Jerozolimie)

Teologia po Auschwitz – perspektywa niemiecka.
Prof. dr hab. Gregor Maria Hoff (Wydział Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Salzburgu, Centrum Teologii Międzykulturowej i Studiów nad Religią)

Teologia po Auschwitz – perspektywa polska.
Ks. prof. dr hab. Henryk Seweryniak (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

Droga krzyżowa w Birkenau.

Msza św. w Karmelu pod przewodnictwem Ks. Kardynała Stanisława Kazimierza Nagy SCJ.

Więcej na stronie STOWARZYSZENIA TEOLOGÓW FUNDAMENTALNYCH W POLSCE

Konferencja jest wspierana przez RENOVABIS
oraz Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.