Podróż Studyjna do Auschwitz uczniów Integrierte Gesamtschule z Gery

Po raz kolejny Centrum Dialogu i Modlitwy będzie gościło uczniów 10 klasy Integrierte Gesamtschule z Gery, którzy przyjadą do Oświęcimia, aby zrealizować swój projekt. Grupa 28 osób zwiedzi były obóz zagłady Auschwitz-Birkenau, weźmie udział w warsztatach i w prezentacji multimedialnej.