W czwartek 27 stycznia 2022 roku o godz. 20:00

Międzynarodowa Rada Chrześcijan i Żydów (ICCJ)
zorganizuje seminarium internetowe zatytułowane

„Wiara w Auschwitz – doświadczenia ofiar i dialog międzyreligijny”.

„Auschwitz” to jedno z kluczowych zagadnień dla osób poszukujących odpowiedzi na wyzwania egzystencjalne i etyczne. Orientacja po Auschwitz pochodzi przede wszystkim z głosów ofiar. W tym warsztacie chcemy przyjrzeć się dwóm nowym obszarom badawczym dotyczącym wiary w Auschwitz w doświadczeniach i perspektywach żydowskich i chrześcijańskich.

Amud Aish Memorial Museum na Brooklynie w Nowym Jorku gromadzi żydowskie świadectwa ortodoksyjne o Holokauście. Przedstawi je nam prezes rabin Sholom Friedmann.
Na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie dr Johanna Barcik, wnuczka ocalałego, pracuje nad świadectwami polskich ocalonych chrześcijan. Opowie o swoich odkryciach.

Zapraszamy do refleksji nad znaczeniem świadectw wiary ofiar dla naszej orientacji egzystencjalnej i etycznej oraz dla dialogu chrześcijańsko-żydowskiego.
Spotkanie poprowadzi ks. dr Manfred Deselaers z Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu.

Webinarium odbędzie się z tłumaczeniem symultanicznym na język angielski/polski.

Rejestracja dla uczestników otwarta! Więcej: https://www.iccj.org/article/iccj-webinar-on-occasion-of-the-international-holocaust-remembrance-day.html