Przesłanie
„Moje dziedzictwo jako dziecka, które przeżyło Auschwitz i badacza ocalałych z II Wojny Światowej, ujawniło najważniejsze dary mądrości pojednania i empatii, zamiast nienawiści.”

Hanna Ulatowska (ur. 14 marca 1933 r. w Krynicy) mieszkała przed wojną z rodziną w Warszawie. 12 sierpnia 1944 r. została deportowana wraz ze swoim 13-letnim bratem Jerzym i matką Zofią, po Powstaniu Warszawskim do Niemieckiego, Nazistowskiego Obozu Koncentracyjnego i Zagłady Auschwitz-Birkenau. W Birkenau znajdowali się do ewakuacji czyli do stycznia 1945. Na kilka dni przed wyzwoleniem udało im się zbiec z obozu i ukryć u rodziny w pobliskiej miejscowości Brzeszcze. Tam doczekali wyzwolenia przez wojska radzieckie.

Hanna Ulatowska jest profesorem neurolingwistyki na University of Texas w Dallas. Jej badania dotyczą afazji, demencji oraz procesu starzenia w stopniu zaawansowanym, a także pamięci zbiorowej, autobiograficznej i emocjonalnej – zwłaszcza u osób z traumą wojenną. Profesor Ulatowska zajmuje się również badaniem przeżyć osób, które jako dzieci bądź dorośli byli więźniami obozu Auschwitz-Birkenau.