15 osobowa grupa uczniów katolickiego Gimnazjum w pobliżu Dortmundu, uczestniczących w kursie historii, weźmie udział, w podróży studyjnej do Auschwitz – Birkenau. W trakcie swojej wizyty grupa chce się dowiedzieć więcej na temat ofiar i sprawców Holocaustu, aniżeli jest to możliwe z podręczników szkolnych. Oprócz tego ważne jest również, zwłaszcza w świetle nowych nacjonalistycznych i ludobójczych tendencji bagatelizowanych również w Niemczech , aby pamięć o Auschwitz pozostawała nadal ważna dla Republiki Federalnej Niemiec a ludobójstwo nie zostało zapomniane. Po wizycie grupa uczestników podzieli się doświadczeniami z podróży z innymi klasami w szkole, podczas lekcji historii.