Diecezja Newcastle wraz z jej liderem Lesley Hillary jest organizatorem 5-dniowej wizyty studyjnej do Auschwitz-Birkenau, w styczniu 2019 r. W podroży do Miejsca Pamięci weźmie udział 20 uczestników, w tym 10 lokalnych polityków z miasta Newcastle, jak również innych liderów wspólnot i przywódców religijnych. Wizyta studyjna ma kluczowe znaczenie dla uczestników, gdyż pozwala im poznać doświadczenia izolacji społecznej i prześladowań, poprzez życie i śmierć tysięcy osób aresztowanych i straconych w hitlerowskich obozach zagłady Auschwitz-Birkenau.

Odwiedzenie Miejsca Pamięci i uczestnictwo w warsztatach umożliwią tym zaangażowanym osobom zajęcie się kwestią związaną z Holokaustem i antysemityzmem, które mają szczególne znaczenie dzisiaj, w ich oddziaływaniu na spójność społeczności, tj. konsekwencje skrajnych uprzedzeń rasowych, religijnych, politycznych oraz dyskryminacji.