Pielgrzymka do Auschwitz – Birkenau grupy formacyjnej liderów Kościoła Anglikańskiego

Pielgrzymka do Auschwitz jest częścią 5 letniego programu dla leaderów Wspólnoty Anglikańskiej w Wielkiej Brytanii. Grupa ta (Learning Community) spotyka się regularnie na czas formacji teologicznej i pastoralnej. Arcybiskup Canterbury Justin Welby, prymas całej Anglii oraz zwierzchnik światowej Wspólnoty Anglikańskiej, chciał aby wizyta w obozie w Auschwitz i refleksja były częścią tego programu. Grupie będą towarzyszyli biskupi Wspólnoty Anglikańskiej.