Wydział Filozoficzny Papieskiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie

Instytut Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego
Polskie Towarzystwo Filozofii Religii
Polskie Towarzystwo Filozoficzne
oraz
Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu
zapraszają

na krakowskie otwarte sympozjum naukowe

Godność osoby ludzkiej – dar i zobowiązanie

w 75. rocznicę śmierci Edyty Stein w obozie zagłady Auschwitz-Birkenau
męczennicy, świętej Kościoła Katolickiego i Patronki Europy

19 czerwca 2017 r.

aula Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
przy ul. Bernardyńskiej 3

Program:

8.45 – 9.15 Jarosław JagiełłoPoszukiwanie prawdy było moją jedyną modlitwą – droga Edyty Stein do Auschwitz-Birkenau.
9.15 – 9.45 Karol Tarnowski, Filozofia osoby Edyty Stein
9.45 – 10.15 Jan Kiełbasa, Edyty Stein czytanie Tomasza. Inspiracje, studia, przekłady
10.15 – 10.45 Tadeusz Gadacz, Stein – tomistka czy augustynistka?
10.45 – 11.15 Jan Andrzej Kłoczowski OP, Epistemologia tajemnicy

11.15 – 11.45 dyskusja
11.45 – 12.15 przerwa kawowa

12.15 – 12.45 Justyna Miklaszewska, Godność człowieka w koncepcji Immanuela Kanta a doświadczenie Auschwitz
12.45 – 13.15 Piotr Janik SJ, Wolna wola jako wyzwanie
13.15 – 13.45 Jadwiga Guerrero van der Meijden, Antropologia filozoficzna Edyty Stein a pytanie o godność człowieka
13.45 – 14.15 Manfred Deselaers, O przynależności do narodu według Edyty Stein
14.15 – 14.45 dyskusja