Rekolekcje u „Progu Auschwitz”

Grupa młodzieży Gimnazjum Pijarów z Krakowa będzie uczestniczyła w Rekolekcjach Wielkopostnych zorganizowanych w Centrum Dialogu i Modlitwy.

Publiczne Gimnazjum nr 52 Ojców Pijarów w Krakowie zaczęło swoją działalność 1 września 1999 roku. Organem prowadzącym szkołę jest Polska Prowincja Zakonu Pijarów.

Nadrzędnym celem placówki jest wszechstronny rozwój ucznia, a wychowanie i nauczanie w szkole oparte jest na zasadach i wartościach chrześcijańskich, przy zachowaniu szacunku dla każdego ucznia. Swoje zainteresowania uczniowie mogą poszerzać na zajęciach pozalekcyjnych.