„Przeszłość, która nie przemija”

W lutym 2015 r. Centrum Dialogu i Modlitwy będzie gościło grupę 30 gimnazjalistów 12 klasy szkoły Odenkirchen z Mönchengladbach. Podczas podróży studyjnej do Auschwitz-Birkenau uczniowie będą realizowali projekt pt. „Przeszłość, która nie przemija”.

Każy z uczestników otrzyma swoje indywidualne zadanie do realizacji w Miejscu Pamięci, które będzie polegało na przygotowaniu dokumentacji fotograficznej lub plakatu, przy pomocy których, po powrocie do szkoły przedstawiona zostanie podróż.

Program w Oświęcimiu będzie obejmował wizytę w byłym obozie Auschwitz-Birkenau oraz warsztaty jak również zwiedzanie miasta i Synagogi. Podróż do Miejsca Pamięci w 2014 r. wywarła tak ogromne wrażenie na uczestniczących w niej gimnazjalistach, że nie było problemów w znalezieniu kolejnych zainteresowanych uczniów, chętnych do udziału w projekcie, w następnej jego edycji w 2015 roku.