Na  podstawie analizy zagrożeń egzystencjalnych dla porządku demokratycznego w Europie przez narodowosocjalistyczny reżim przemocy, w ramach lekcji historii 9 klasy, zdobyta przez uczniów teoretyczna wiedza, będzie poszerzona o doświadczenia na miejscu. Faktom i liczbom zostaną nadane twarze, co ma przyczynić się do nowego uwrażliwienia uczniów na temat systematycznej zagłady europejskich Żydów,  jak również na poszczególne losy jednostki. Młodzi ludzie będą mogli dowiedzieć się więcej, na temat nieludzkiego charakteru ideologii narodowosocjalistycznej i zdać sobie sprawę z zagrożeń demokracji ze strony ekstremistycznych sił. Umożliwi to uczniom przyjęcie innego podejścia do tematu, niż to, do którego są przyzwyczajeni na lekcji historii – promowanie empatii, poprzez poznanie losów więźniów na miejscu.