Projekt Auschwitz
06-11.07.2018

W lipcu 2018r. Centrum Dialogu i Modlitwy po raz kolejny będzie gościło grupę około 200 uczennic i uczniów Gimnazjum Adolfinum z Moers. Gimnazjum Adolfinum zawdzięcza swoją nazwę hrabiemu Adolfowi von Neuenahr i Moers, który założył tę szkołę w 1582 r. W swojej długiej historii ta placówka edukacyjna podlegała ciągłym zmianom, w wyniku których rozwinęło się dzisiejsze gimnazjum. Aktualnie uczy się w nim około 1150 uczniów.

Szkoła, świadoma swojej historii i tradycji stawia sobie coraz to nowe wyzwania. Dzięki wparciu całej społeczności, pod patronatem duisburskiego artysty Gerharda Losemanna została włączona do sieci, jako szkoła bez rasizmu – szkoła z odwagą. Ponadto uczniowie od 8-10 klasy angażują się w projekty takie jak „Młodzież prezentuje czy „Młodzież debatuje”. Od 2010 roku, z inicjatywy nauczycieli i uczniów tego Gimnazjum, realizowany jest projekt Auschwitz, który na stałe wpisał się w kalendarz tej placówki edukacyjnej. W podróży do Oświęcimia i Krakowa bierze udział cały rocznik dziesięcioklasistów. Podróż do miejsca pamięci odbywa się zawsze w ostatnich tygodniach roku szkolnego i udział w niej jest dobrowolny.

Podobnie jak w poprzednich latach, grupa przez kilka dni swojego pobytu w Oświęcimiu, będzie zajmowała się historią i znaczeniem obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Celem projektu jest ukazanie uczniom skutków prawicowego ekstremizmu i tego jak ważna jest demokracja. To powinno zostać wyjaśnione na podstawie wizyty w byłym obozie Auschwitz-Birkenau, prezentacji, warsztatów i spotkania z byłym więźniem. Dodatkowo organizatorzy zaplanowali podróż do Krakowa. Przez cały pobyt grupa będzie pod opieką nauczycieli i około 30 wolontariuszy.