„Szósty Europejski Warsztat na temat radzenia sobie z przeszłością Auschwitz obciążoną przemocą”

Uczestnicy warsztatów to przedstawiciele katolickich i państwowych organizacji z krajów europejskich.

W ciągu sześciu dni warsztatów grupa odwiedzi Muzeum Auschwitz-Birkenau, Wystawę „Klisze Pamięci Mariana Kołodzieja”, spotka się ze świadkami Holocaustu oraz będzie uczestniczyła w Drodze Krzyżowej w Birkenau. Podczas tych warsztatów uczestnicy będą dyskutować na temat problemów powstałych w ich krajach po drugiej wojnie światowej jak i o zachodzących procesach pojednania. Celem tych warsztatów będzie proces wzajemnego poznawania, oraz „wzmacnianie respektu wobec cierpienia ofiar, jak również wspieranie struktur i złożoności procesów pojednania”.